Dane firmy

Adres podmiotu:

74–500 Chojna ul.Słowiańska 1

NIP:

8581663165

REGON:

812416522

Nr KRS:

SĄD REJONOWY SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332

Kapitał zakładowy:

4 400 000,00 PLN

Telefon:

91 414 16 44

Fax:

91 414 18 81

E-mail:

Prezes Zarządu

Sekretariat

Dział Finansowy

Dział Obsługi Urządzeń Komunalnych

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Dział Ciepłowniczy

Administrator Cmentarzy

Godziny urzędowania:

7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Nr konta:

78 9370 0007 0000 0215 2000 0004

(Bank Spółdzielczy w Chojnie)

Usługi cmentarne

Ustala się następujące ceny i opłaty za usługi cmentarne

przechowywanie zwłok w chłodni - za każdą dobę

75,00zł

wynajem chłodni na potrzeby ubierania zwłok

45,00zł

wynajem pomieszczeń użytkowych kaplicy do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej - opłata jednorazowa

80,00zł

wystawienie zwłok w kaplicy cmentarnej do 2 godzin

  – każda następna godzina

65,00zł

30,00zł

opłata termiczno-administracyjna (wpis osoby zmarłej do ksiąg cmentarnych, określenie miejsca pochówku)

35,00zł

nadzór techniczny dot. Czynności związanych z tworzeniem grobów murowanych (grób murowany jednomiejscowy)

120,00zł

wystawienie stosownego zezwolenia na prace murarskie na terenie cmentarza

25,00zł

wystawienie pozwolenia na ustawienie nagrobka:

- nagrobek dziecka do 12 lat

- nagrobek pojedynczy osoby dorosłej

- nagrobek podwójny osoby dorosłej

75,00zł

125,00zł

200,00zł

opłata za udostępnienie infrastruktury cmentarza

25,00zł

  opłata za likwidację grobu

500,00zł

 
(podane ceny są cenami netto)
 

 

 

Dziś jest

Środa, 17 Lipca 2019 roku

Wyszukiwanie


Linki

Formularze

Znalezione psy

ERIF