Dane firmy

Adres podmiotu:

74–500 Chojna ul.Słowiańska 1

NIP:

8581663165

REGON:

812416522

Nr KRS:

SĄD REJONOWY SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332

Kapitał zakładowy:

4 400 000,00 PLN

Telefon:

91 414 16 44

Fax:

91 414 18 81

E-mail:

Prezes Zarządu

Sekretariat

Dział Finansowy

Dział Obsługi Urządzeń Komunalnych

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Dział Ciepłowniczy

Administrator Cmentarzy

Godziny urzędowania:

7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Nr konta:

78 9370 0007 0000 0215 2000 0004

(Bank Spółdzielczy w Chojnie)

Usługi asenizacyjne

1. Cena za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych położonych   na terenie  miasta Chojna.

Lp.

Wyszczególnienie

Ceny i stawki opłat

netto

brutto *

1.

 

Jednorazowe opróżnienie i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o pojemności Beczki 6m3 wykonane na terenie miasta Chojna

 84,00 PLN

 90,72 PLN

2.

Jednorazowe opróżnienie i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o pojemności Beczki 8m3 wykonane na terenie miasta Chojna

 

 112,00 PLN

 120,96 PLN

3.

Opłata za oczyszczenie 1m3 nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Chojnie


1/m3

5,51 PLN

 1/m3

5,95 PLN

 *ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

 

2. Cena za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych położonych   na terenie  gminy Chojna                   (z wyłączeniem miasta Chojna).

Lp.

Wyszczególnienie

Ceny i stawki opłat

netto

brutto *

1.

 

Jednorazowe opróżnienie i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o pojemności Beczki 6m3 wykonane na terenie gminy Chojna (z wyłączeniem miasta Chojna).

 96,00 PLN

 103,68 PLN

2.

Jednorazowe opróżnienie i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o pojemności Beczki 8m3 wykonane na terenie gminy Chojna (z wyłączeniem miasta Chojna).

 128,00 PLN

 138,24 PLN

3.

Opłata za oczyszczenie 1m3 nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Chojnie

1/m3

5,51 PLN

 1/m3

5,95 PLN

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%.


3. Cena za usługę udrażniania kanalizacji sanitarnej agregatem wysokociśnieniowym.

Lp.

Wyszczególnienie

Ceny i stawki opłat

netto

brutto *

1.

 

Usługa udrożnienia i czyszczenia kanalizacji sanitarnej przy użyciu samochodu specjalistycznego marki LIAZ

 1godz. /250,00 PLN

 1 godz. / 270,00 PLN

2.

Usługa udrożnienia i czyszczenia kanalizacji sanitarnej przy użyciu samochodu specjalistycznego marki  STAR-MAN

 1 godz./ 210,00 PLN

 1 godz. / 226,80 PLN

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.


Określone opłaty zwiększają się o 50% jeżeli usługa wykonywana była w godzinach nadliczbowych w dni robocze i soboty, oraz 0 100%, jeżeli  będą wykonywane w niedzielę lub święto.

 

Dziś jest

Niedziela, 18 Sierpnia 2019 roku

Wyszukiwanie


Linki

Formularze

Znalezione psy

ERIF