Dane firmy

Adres podmiotu:

74–500 Chojna ul.Słowiańska 1

NIP:

8581663165

REGON:

812416522

Nr KRS:

SĄD REJONOWY SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332

Kapitał zakładowy:

4 400 000,00 PLN

Telefon:

91 414 16 44

Fax:

91 414 18 81

E-mail:

Prezes Zarządu

Sekretariat

Dział Finansowy

Dział Obsługi Urządzeń Komunalnych

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Dział Ciepłowniczy

Administrator Cmentarzy

Godziny urzędowania:

7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Nr konta:

78 9370 0007 0000 0215 2000 0004

(Bank Spółdzielczy w Chojnie)

Usługi asenizacyjne

1. Cena za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników 

    bezodpływowych położonych   na terenie  miasta Chojna.

Lp.

Wyszczególnienie

Ceny i stawki opłat

netto

brutto *

1.

 

Jednorazowe opróżnienie i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o pojemności Beczki 6m3 wykonane na terenie miasta Chojna

72,00 PLN

77,76 PLN

2.

Opłata za oczyszczenie 1m3 nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Chojnie

1m3 / 4,86 PLN

1m3 / 5,25 PLN

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

 

 

2. Cena za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników

    bezodpływowych położonych   na terenie  gminy Chojna

    (z wyłączeniem miasta Chojna).

Lp.

Wyszczególnienie

Ceny i stawki opłat

netto

brutto *

1.

 

Jednorazowe opróżnienie i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o pojemności Beczki 6m3 wykonane na terenie miasta Chojna

96,00 PLN

103,68 PLN

2.

Opłata za oczyszczenie 1m3 nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Chojnie

1m3 / 4,86 PLN

1m3 / 5,25 PLN

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%.

 

 

3. Cena za usługę udrażniania kanalizacji sanitarnej agregatem

    wysokociśnieniowym.

Lp.

Wyszczególnienie

Ceny i stawki opłat

netto

brutto *

1.

 

Usługa udrożnienia i czyszczenia kanalizacji sanitarnej przy użyciu samochodu specjalistycznego marki LIAZ

 1godz. /220,00 PLN

 1 godz./

270,60 PLN

2.

Usługa udrożnienia i czyszczenia kanalizacji sanitarnej przy użyciu samochodu specjalistycznego marki  STAR-MAN

 1 godz./ 180,00 PLN

 1 godz. / 221,40 PLN

3.

Dojazd samochodu specjalistycznego do miejsca usługi

 

 1 km / 4,50 PLN

 1 km/ 5,53 PLN

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.


Określone opłaty zwiększają się o 50% jeżeli usługa wykonywana była w godzinach nadliczbowych w dni robocze i soboty, oraz 0 100%, jeżeli  będą wykonywane w niedzielę lub święto.

 

Dziś jest

Poniedziałek, 23 Kwietnia 2018 roku

Wyszukiwanie


Linki

Formularze

Znalezione psy

ERIF