Dane firmy

Adres podmiotu:

74–500 Chojna ul.Słowiańska 1

NIP:

8581663165

REGON:

812416522

Nr KRS:

SĄD REJONOWY SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000076332

Kapitał zakładowy:

4 400 000,00 PLN

Telefon:

91 414 16 44

Fax:

91 414 18 81

E-mail:

Prezes Zarządu

Sekretariat

Dział Finansowy

Dział Obsługi Urządzeń Komunalnych

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Dział Ciepłowniczy

Administrator Cmentarzy

Godziny urzędowania:

7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku)

Nr konta:

78 9370 0007 0000 0215 2000 0004

(Bank Spółdzielczy w Chojnie)

Cennik na odbiór nieczystości stałych

Opłata za dzierżawę pojemników (ceny brutto)

Dzierżawa pojemnika 110l

3,02 zł/m-c

Dzierżawa pojemnika 120l

3,02 zł/m-c

Dzierżawa pojemnika 240l

3,02 zł/m-c

Dzierżawa pojemnika 1100l

10,10 zł/m-c

Dzierżawa kontenera KP-7 o poj. 7,5 m3

20,19 zł/m-c

Opłata bez kosztów dzierżawy pojemnika o pojemności (ceny brutto)

- 110l jeden raz w miesiącu tj. 0,11 m3

9,49 zł

- 110l dwa razy w miesiącu tj. 0,22 m3

18,99 zł

- 110l jeden raz w tygodniu tj. 0,47 m3

40,56 zł

- 120l jeden raz w miesiącu tj. 0,12 m3

10,36 zł

- 120l dwa razy w miesiącu tj. 0,24 m3

20,71 zł

- 120l jeden raz w tygodniu tj.0,51 m3

44,01 zł

- 240l jeden raz w miesiącu tj. 0,24 m3

20,71 zł

- 240l dwa razy w miesiącu tj. 0,48 m3

41,43 zł

- 240l jeden raz w tygodniu tj. 1,03 m3

88,89 zł

- 1100l jednokrotne wywiezienie tj. 1,10 m3

94,93 zł

- 1100l dwukrotne wywiezienie tj. 2,20 m3

189,87 zł

- kontener KP-7 o poj. 7,0 mjednokrotne wywiezienie

604,12 zł

do pobrania

Dziś jest

Środa, 17 Lipca 2019 roku

Wyszukiwanie


Linki

Formularze

Znalezione psy

ERIF